Ajoitus on kaikki kaikessa

Joskus hecklereilläkin on loistava ajoitus.